Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Drie tweegezinswoningen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
110273
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/110273

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Bakstenen tweegezinswoningen met cottage- en art-deco-inslag, alle te dateren circa 1931 met uitzondering van nummer 22, van 1912.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Drie tweegezinswoningen

Stuivenbergvaart 22-25, 33-34 (Mechelen)
Bakstenen tweegezinswoningen met cottage- en art-deco-inslag, alle te dateren circa 1931 met uitzondering van nummer 22, van 1912.