Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve Hof ten Holsen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
110289
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/110289

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Eertijds omgrachte monumentale hoeve met losstaande bestanddelen, aangepast onder meer in het eerste kwart van de 20ste eeuw, doch met oudere kern.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-

ruimtelijk-structurerende waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve Hof ten Holsen

Tiendenschuurstraat 31 (Mechelen)
Eertijds omgrachte monumentale hoeve met losstaande bestanddelen, aangepast onder meer in het eerste kwart van de 20ste eeuw, doch met oudere kern.