Beschermd monument

Kasteeldomein van Roborst: motte

Beschermd monument van 19-11-1996 tot heden

ID: 11029   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11029

Besluiten

Kasteel met omgeving, kerkhofmuur en dorpskom van Roborst
definitieve beschermingsbesluiten: 19-11-1996  ID: 3121

Beschrijving

De bescherming omvat de motte en restanten van een gracht, bij het kasteeldomein van Roborst.Waarden

De motte nabij het kasteeldomein van Roborst met restanten van een gracht is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

als getuigenis van wat vermoedelijk de site is geweest van het oudste middeleeuwse kasteel.

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kasteeldomein van Roborst

Borstekouterstraat 58 (Zwalm)
Op een lichte verhevenheid ingeplant kasteel gelegen in een park met vijvers, torenruïne, koetshuis en dienstwoning, toegankelijk via een imponerende ingang; ten zuidoosten een restant van een omwalde castrale motte uit de Middeleeuwen.