Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Stadswoning met puntgevel

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
110296
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/110296

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Diephuis met verlaagde, gecementeerde puntgevel uit de tweede helft van de 19de eeuw; twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Stadswoning met puntgevel

't Plein 5 (Mechelen)
Diephuis met verlaagde, gecementeerde puntgevel uit de tweede helft van de 19de eeuw; twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak.