Beschermd monument

IJzeren voetgangersbrug over de Dender

Beschermd monument van 16-07-1987 tot heden

ID
11031
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11031

Besluiten

Ijzeren voetgangersbrug over de Dender
definitieve beschermingsbesluiten: 16-07-1987  ID: 2309

Beschrijving

De ijzeren voetgangersbrug over de Dender is beschermd als monument. Het monument ligt in het dorpsgezicht van de Dorpskom Pollare, beschermd op 19 augustus 1980.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de industrieel-archeologische waarde van de ijzeren voetgangersbrug over de Dender als volgt werd gemotiveerd: "Als zeldzaam ons nog resterend voorbeeld van een voor de Eerste Wereldoorlog toegepaste vakwerkbouw, als voorbeeld van een oeververbinding die in de streek een belangrijke sociale rol heeft gespeeld ten aanzien van de pendelarbeid."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000799, IJzeren voetgangersbrug over de Dender, advies KCML (1987).


Waarden

De ijzeren voetgangersbrug over de Dender is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

IJzeren voetgangersbrug over de Dender

Schuitstraat zonder nummer (Ninove)
Constructief interessant vakwerkboogbruggetje met geklonken I- en L-ijzers, via opleggingen rustend op bakstenen pijlers met natuurstenen decoratie, van begin 20ste eeuw.