Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Stadswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
110314
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/110314

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Diephuis met verankerde 17de-eeuwse puntgevel van twee bouwlagen en twee traveeën onder zadeldak.



Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Stadswoning

Twaalf-Apostelenstraat 5 (Mechelen)
Diephuis met verankerde 17de-eeuwse puntgevel van twee bouwlagen en twee traveeën onder zadeldak.