Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Rij stadswoningen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
110315
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/110315

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Eenheidsbebouwing van rijhuizen met voortuintjes; twee en een halve bouwlaag en overwegend twee traveeën onder zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Rij stadswoningen

Vaartdijk 29-42 (Mechelen)
Eenheidsbebouwing van rijhuizen met voortuintjes; twee en een halve bouwlaag en overwegend twee traveeën onder zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw.