Parochiekerk Sint-Amandus

Beschermd monument van 13-03-1997 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Ninove
Deelgemeente Nederhasselt
Straat Beekstraat
Locatie Beekstraat zonder nummer (Ninove)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/41048/134.1
  • OO000288

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Parochiekerk Sint-Amandus

Beekstraat zonder nummer, Ninove (Oost-Vlaanderen)

Ingeplant aan het kruispunt van de Beekstraat en de Ninovestraat; ommuurd gedesaffecteerd kerkhof met hek en classicistisch getinte arduinen hekpijlers uitlopend op siervaasbekroning aan de westzijde.

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Amandus is beschermd als monument.

Waarden

De Sint-Amanduskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als in oorsprong laatromaans zaalkerkje, uitgebreid in de 15de eeuw met een zijbeuk en klokketorentje dat in de 16de eeuw werd vervangen door een gotische westtoren die in het begin van de 19de eeuw werd ingebouwd in een driebeukig schip dat met een halfrond gesloten koor werd beëindigd.

artistieke waarde

Van de 18de-eeuwse lambriseringen, kerkmeestersbank, vroeg-19de-eeuwse unieke muurschilderingen voorstellende classicistische portiekaltaren in trompe-l'oeilschildering, schilderingen op doek uit het midden van de 19de eeuw, 19de-eeuws meubilair waaronder preekstoel, schilderijen en een Van Peteghemorgel dat in 1906 werd vernieuwd.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.