Beschermd monument

Kasteeldomein de Potter d'Indoye: landhuis

Beschermd monument van 24-10-1995 tot heden

ID: 11036   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11036

Besluiten

Kasteel de Potter d'Indoye en deel van het kasteelpark
definitieve beschermingsbesluiten: 24-10-1995  ID: 2943

Beschrijving

Het kasteel de Potter d’Indoye te Melle is beschermd als monument. Het kasteel werd reeds eerder beschermd als dorpsgezicht.Waarden

Kasteel de Potter d’Indoye is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

als typisch kasteel uit het eind van de 19de eeuw, gebouwd op de plaats van een ouder kasteel en vroeger "huys van plaisance" behorend tot een site met walgrachten en dat door zijn ligging een herinnering bewaart aan het vroegere waterkasteel;
als voorbeeld voor de architectuurgeschiedenis van één van de kastelen ontworpen door architect J. de Waele in de omgeving van Gent.

artistieke waarde

als bak- en zandstenen kasteel in neotraditionele stijl van 1897 naar ontwerp van architect J. de Waele, met zeer geslaagde en verfijnd uitgewerkte onderdelen die stilistisch ontleend zijn aan de laatgotiek.

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kasteeldomein de Potter d'Indoye

Brusselsesteenweg 190-192 (Melle)
Vermoedelijk gaat deze site met walgracht nabij de Schelde en de heirweg Gent-Brussel in oorsprong terug op een oudere landbouwnederzetting. Op een kaart van 1572 vermeld als speelgoed of "huys van plaisance". Dit buitengoed werd in 1743 eigendom van de familie de Potter.