Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuizen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
110389
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/110389

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Tweegezinswoning van drie bouwlagen en zes traveeën, daterend uit de tweede helft van de 19de eeuw.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuizen

Willem Rosierstraat 12-14 (Mechelen)
Tweegezinswoning van drie bouwlagen en zes traveeën, daterend uit de tweede helft van de 19de eeuw.