Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Drie gekoppelde burgerhuizen in nieuwe zakelijkheid

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
110390
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/110390

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Drie gekoppelde burgerwoningen met gele gevelsteenbekleding en gelijkaardige gevelordonnantie behorend tot de nieuwe zakelijkheid, uit het tweede kwart van de 20ste eeuw.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Drie gekoppelde burgerhuizen in nieuwe zakelijkheid

Willem Rosierstraat 2-6 (Mechelen)
Drie gekoppelde burgerwoningen met gele gevelsteenbekleding en gelijkaardige gevelordonnantie behorend tot de nieuwe zakelijkheid, uit het tweede kwart van de 20ste eeuw.