Beschermd monument

Motte Meirbos en galgenveld

Beschermd monument van 04-02-1999 tot heden
ID: 11040   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11040

Besluiten

Motte Meirbos met galgenveld
definitieve beschermingsbesluiten: 04-02-1999  ID: 3379

Beschrijving

De bescherming omvat de motte en het omliggende galgenveld.Waarden

Motte Meirbos met aanpalende galgenveld is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

een zeldzaam en gaaf bewaard voorbeeld van een feodale motte met goed bewaarde grachtenstructuur met een duidelijk opperhof en neerhof. Het aanpalend en in het landschap nog duidelijk herkenbaar galgenveldje, vlakbij de gemeentegrens, is een goed bewaard relict van de rechtsgebruiken in de vroege middeleeuwen.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Motte Meirbos en galgenveld

Meerbos zonder nummer (Wichelen)
Motte zogenaamd "Meirbos" met aanpalend voormalig galgenveld beschermd als monument bij M.B. van 04.02.1999.