Kasteel Coppens met oranjerie en boomgaard

Beschermd monument van 22-04-1994 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Melle
Deelgemeente Melle
Straat Brusselsesteenweg
Locatie Brusselsesteenweg 165 (Melle)
Alternatieve naam Kasteel Zwaenenhoek; Kasteel Piers de Raveschoot

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/44040/103.1
  • OO001961

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Geen afbeelding beschikbaar

Kasteeldomein Coppens

Brusselsesteenweg 165, Melle (Oost-Vlaanderen)

Het kasteeldomein Coppens is sinds 1937 het Hoger Rijksinstituut voor Tuinbouw. Het domein van 14 hectare aan de rechter Scheldeoever omvat het vroeger kasteelpark met oude afgesneden Scheldemeander (nu parkvijver), het landhuis en de oranjerie van 1833 naar ontwerp van Louis Minard. Binnen deze oude Scheldebocht werden bij toevallige en systematische opgravingen resten van het 13de-eeuws klooster aangetroffen.

Beschrijving

Het voormalig kasteel Coppens, gelegen langs de Brusselsesteenweg te Melle, is met inbegrip van de oranjerie met het voormalige koetshuis en de boomgaard achter de oude Schelde-meander beschermd als monument. De gebouwen werden omgevormd tot het Hoger Instituut voor Land- en Tuinbouw.

Waarden

Het voormalig kasteel Coppens of kasteel Zwaenenhoek of kasteel Piers de Raveschoot met oranjerie met het voormalige koetshuis en de boomgaard achter de oude Schelde-meander, thans Hoger Instituut voor Land- en Tuinbouw, is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: als geslaagd voorbeeld van een neoclassicistische buitenplaats gebouwd in 1833 door de Gentse architect Louis Minard;
als voorbeeld van een kasteel met weelderig uitgewerkt interieur met overheersende symmetrie en originele stucplafonds, marmeren schouwmantels, gedecoreerde lambriseringen en supra-porta’s;
als zeldzaam voorbeeld van een typisch 19de-eeuwse oranjerie gebouwd in neoclassicistische stijl in 1833 gebouwd naar ontwerp van de Gentse architect Louis Minard;
als archeologisch interessante site van het verdwenen cisterciënzerinnenklooster Nieuwen-Bosch uit de 13de eeuw.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.