Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa in nieuwe zakelijkheid

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
110424
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/110424

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Villa van drie traveeën, twee bouwlagen met souterrain en plat dak in nieuwe zakelijkheid van circa 1930.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa in nieuwe zakelijkheid

Zemstbaan 72 (Mechelen)
Villa van drie traveeën, twee bouwlagen met souterrain en plat dak in nieuwe zakelijkheid van circa 1930.