Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Stedelijke begraafplaats

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
110433
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/110433

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Aangelegd ingevolge het edict van 26 juni 1784 dat het begraven binnen de steden verbood; de inhuldiging van het huidige kerkhof dateert van 2 juli daaropvolgend.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Stedelijke begraafplaats

Ziekebeemdenstraat zonder nummer (Mechelen)
Aangelegd ingevolge het edict van 26 juni 1784 dat het begraven binnen de steden verbood; de inhuldiging van het huidige kerkhof dateert van 2 juli daaropvolgend.

Is de omvattende vaststelling van

Oorlogsmonument naar ontwerp van Boudewijn Tuerlinckx

Ziekebeemdenstraat zonder nummer (Mechelen)
Dit huldemonument staat op het militaire ereperk van de stedelijke begraafplaats van Mechelen, en is een werk van beeldhouwer Boudewijn Tuerlinckx uit 1928-1929.