Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Oorlogsmonument naar ontwerp van Boudewijn Tuerlinckx

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
110434
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/110434

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Dit huldemonument staat op het militaire ereperk van de stedelijke begraafplaats van Mechelen, en is een werk van beeldhouwer Boudewijn Tuerlinckx uit 1928-1929.Waarden

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Oorlogsmonument naar ontwerp van Boudewijn Tuerlinckx

Ziekebeemdenstraat zonder nummer (Mechelen)
Dit huldemonument staat op het militaire ereperk van de stedelijke begraafplaats van Mechelen, en is een werk van beeldhouwer Boudewijn Tuerlinckx uit 1928-1929.