Beschermd monument

Kasteel de Bueren met aanhorigheden

Beschermd monument van 09-11-1994 tot heden

ID: 11049   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11049

Besluiten

Kasteel De Bueren met aanhorigheden
definitieve beschermingsbesluiten: 09-11-1994  ID: 2769

Beschrijving

Het kasteel de Bueren te Melle is met inbegrip van de twee paviljoenen aan de ingang, het toegangshek, de toegangsbruggen, de walgrachten, het wagenhuis met stallen, de ijskelder en de toegangsdreef beschermd als monument.Waarden

Kasteel de Bueren of Kasteel van Kwatrecht, met inbegrip van de twee paviljoenen aan de ingang, het toegangshek, de toegangsbruggen, de walgrachten, het wagenhuis met stallen, de ijskelder en de toegangsdreef, is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

artistieke waarde

als voorbeeld van een waterkasteel met afzonderlijk omgracht voorhof, opperhof en neerhof dat als site met complexe samengestelde walgrachten minstens teruggaat tot de late middeleeuwen en waarvan de ouderdom en het belang ook blijken uit de ligging nabij de oude heirweg Gent - Brussel en nabij één van de drie vroegere Scheldeveren te Melle;
als voorbeeld van een waterkasteel uit bak- en zandsteen in renaissancestijl uit midden 16de eeuw met aanpassingen in neorenaissancestijI uit eind 19de eeuw waarbij het interieur zeer waardevolle elementen bevat, voornamelijk uit de 18de eeuw waaronder een zeldzaam salon met goudlederbehang;
als geslaagd voorbeeld van typisch 18de-eeuwse aanhorigheden van een kasteel in paviljoenvorm met gloriëtte;
als voorbeeld van een 19de-eeuwse toegangshek met bijhorende brugleuningen van hardsteen en decoratief ijzerwerk;
als voorbeeld van typische aanhorigheden van een kasteel, namelijk een ijskelder, neerhofgebouwen en toegangsdreef.

historische waarde

als voorbeeld van een waterkasteel met afzonderlijk omgracht voorhof, opperhof en neerhof dat als site met complexe samengestelde walgrachten minstens teruggaat tot de late middeleeuwen en waarvan de ouderdom en het belang ook blijken uit de ligging nabij de oude heirweg Gent - Brussel en nabij één van de drie vroegere Scheldeveren te Melle;
als voorbeeld van een waterkasteel uit bak- en zandsteen in renaissancestijl uit midden 16de eeuw met aanpassingen in neorenaissancestijI uit eind 19de eeuw waarbij het interieur zeer waardevolle elementen bevat, voornamelijk uit de 18de eeuw waaronder een zeldzaam salon met goudlederbehang;
als geslaagd voorbeeld van typisch 18de-eeuwse aanhorigheden van een kasteel in paviljoenvorm met gloriëtte;
als voorbeeld van een 19de-eeuwse toegangshek met bijhorende brugleuningen van hardsteen en decoratief ijzerwerk;
als voorbeeld van typische aanhorigheden van een kasteel, namelijk een ijskelder, neerhofgebouwen en toegangsdreef.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Kasteel de Bueren en aanhorigheden

Kalverhagestraat 1-3 (Melle)
Kasteel de Bueren is een waterkasteel uit de 16de eeuw omringd door brede vierkante binnengrachten. Aan de achterzijde van het kasteel valt deze walgracht (ten zuidoosten) samen met de buitenste omgrachting.


Is de omvattende bescherming van

Platanendreef bij Kasteel de Bueren

Kalverhagestraat 1-3 (Melle)
Kasteeldreef die vanaf de Brusselsesteenweg is aangelegd met opgaande platanen. Het is de lommerrijke toegangsweg tot het kasteel de Bueren. De dreef is onderbroken voor de aanleg van een spoorweg.


Zilverlinde bij Kasteel de Bueren

Kalverhagestraat 1-3 (Melle)
Een enorme beeldbepalende zilverlinde staat bij de dienstgebouwen, op de oever van de walgracht tegenover het waterkasteel. Het betreft hier een zilverlinde met sierlijk overhangende twijgen (Tilia petiolaris ‘Pendula’).


Zomereik als hoekboom bij Kasteel de Bueren

Kalverhagestraat 1-3 (Melle)
Mooi ontwikkelde opgaande zomereik die vermoedelijk is aangeplant in de hoek van een kadastraal perceel als hoekboom en dit om er een complexe eigendomssituatie vast te leggen.