Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Landhuis Villa Justina

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
110493
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/110493

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Neotraditionele baksteenbouw, vijf traveeën en twee bouwlagen onder een complexe bedaking met ijzeren vorstkam, uit het eerste kwart 20ste eeuw.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Landhuis Villa Justina

Molenstraat 21 (Meerhout)
Neotraditionele baksteenbouw, vijf traveeën en twee bouwlagen onder een complexe bedaking met ijzeren vorstkam, uit het eerste kwart 20ste eeuw.