Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve Groote Hoef

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 110525   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/110525

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Hoeve met losse bestanddelen, woonstalhuis met schuur, karrenschob, bakhuis en boswachtershuis.Waarden

historische waarde

-

industrieel-archeologische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve Groote Hoef

Hazenpad 2, Hoevestraat 33 (Merksplas)
Hoeve met losse bestanddelen, woonstalhuis met schuur, karrenschob, bakhuis en boswachtershuis.