Beschermd monument

Klooster: vleugel

Beschermd monument van 25-03-2000 tot heden
ID: 11053   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11053

Besluiten

Kerkhof met muur, kerkplein met afsluiting, gebouwen en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 25-03-2000  ID: 3555

Beschrijving

Het klooster is beschermd als monument. De bescherming omvat de neogotische gebouwen langsheen het als monument beschermde kerkhof van de parochiekerk Sint-Pieter, eveneens beschermd als monument.


Waarden

Nieuwstraat 2 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

De aan het kerkhof palende kloostervleugel, voorbeeld van neogotische baksteenbouw uit de tweede helft van de 19de eeuw, bestaande uit een lijstgevel, onderbroken door drie met puntgevel afgewerkte risalieten onder pannenzadeldaken, waaronder een kapel met drielichtvenster en dakruiter, het geheel gekenmerkt onder meer door in puntboognis gevatte spitsboogramen, natuurstenen kruiskozijnen onder blind puntboogveld, nis met beeld en in het metselwerk uitgespaarde gekoppelde spitsboogvelden.

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Klooster

Nieuwstraat 2 (Ninove)
Rechts van het kerkhof bevindt zich een vleugel van het voormalig klooster, deel uitmakend van een grotendeels gemoderniseerd schoolcomplex met toegang via een nog oude in baksteen opgetrokken vleugel in de Nieuwstraat 2.