Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Schutsluis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
110593
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/110593

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Schut, ter regeling van het waterdebiet. Oorspronkelijk deel uitmakend van een complex bevloeiingssysteem.Waarden

historische waarde

-

industrieel-archeologische waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Schutsluis

Blauwe Keidreef zonder nummer (Mol)
Schut, ter regeling van het waterdebiet. Oorspronkelijk deel uitmakend van een complex bevloeiingssysteem.