Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis gedateerd 1933

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
110594
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/110594

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Eenvoudig burgerhuis met enkelhuisopstand van twee traveeën en twee bouwlagen onder gecombineerde bedaking, gedateerd 1933.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis gedateerd 1933

Boerenkrijgstraat 1 (Mol)
Eenvoudig burgerhuis met enkelhuisopstand van twee traveeën en twee bouwlagen onder gecombineerde bedaking, gedateerd 1933.