Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Studiecentrum voor Kernenergie en bijhorende woonwijk

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
110596
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/110596

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Complex ensemble uit de periode 1954-1964, gelegen op de Achterbosse heide, met uitgestrekte naaldbossen.Waarden

historische waarde

-

industrieel-archeologische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Studiecentrum voor Kernenergie en bijhorende woonwijk

Boeretang zonder nummer (Mol)
Complex ensemble uit de periode 1954-1964, gelegen op de Achterbosse heide, met uitgestrekte naaldbossen.