Beschermd monument

Hoekhuis: linkerdeel

Beschermd monument van 25-03-2000 tot heden

ID
11062
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11062

Besluiten

Kerkhof met muur, kerkplein met afsluiting, gebouwen en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 25-03-2000  ID: 3555

Beschrijving

Het linkerdeel van het hoekhuis is beschermd als monument. De bescherming omvat de eenlaagse dorpswoning die aansluit bij het hoekhuis van twee bouwlagen, eveneens als monument beschermd op 25 maart 2000.Waarden

Sint-Berlindisstraat 1 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als voorbeeld van een in kern 18de-eeuwse eenlaagse woning onder pannenzadeldak met witgeverfd baksteenparement en van buitenluiken voorziene rechthoekige ramen, alsook twee segmentboogramen met kalkstenen omlijsting en sluitsteen, aansluitend bij het hoekhuis Sint-Berlindisstraat 3-Nieuwstraat.

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Hoekhuis

Sint-Berlindisstraat 1-3 (Ninove)
Hoekhuis van het dubbelhuistype, vermoedelijk voorheen met één bouwlaag van acht traveeën onder zadeldak, uit het vierde kwart van de 18de eeuw; zes traveeën links, verhoogd met anderhalve bouwlaag onder schilddak, uit de 19de eeuw.