Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa Dennenhof

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
110661
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/110661

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Cottage-getinte villa van één à twee bouwlagen onder complexe bedaking, van 1927 met omringende parktuin.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa Dennenhof

Kasteeldreef 6 (Mol)
Cottage-getinte villa van één à twee bouwlagen onder complexe bedaking, van 1927 met omringende parktuin.