Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa Helena

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
110706
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/110706

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Neotraditioneel getinte villa, baksteenbouw met bepleisterde muurbanden, in gevelsteen gedateerd 1920.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa Helena

Merelstraat 16 (Mol)
Neotraditioneel getinte villa, baksteenbouw met bepleisterde muurbanden, in gevelsteen gedateerd 1920.