Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Personeelswoningen van het Rijksopvoedingsgesticht

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
110709
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/110709

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Eenheidsbebouwing van twee keer zes gekoppelde eengezinswoningen, opgericht in het eerste kwart 20ste eeuw.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Personeelswoningen van het Rijksopvoedingsgesticht

Molderdijk 40-50, 56-66 (Mol)
Eenheidsbebouwing van twee keer zes gekoppelde eengezinswoningen, opgericht in het eerste kwart 20ste eeuw.