Beschermd monument

Schans Lauwershoek

Beschermd monument van 17-07-2012 tot heden
ID: 11074   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11074

Besluiten

Defensieve architectuur rond Antwerpen
definitieve beschermingsbesluiten: 17-07-2012  ID: 5049

Beschrijving

De bescherming omvat schans Lauwershoek.Waarden

De defensieve architectuur opgetrokken rond Antwerpen vanaf de Belgische onafhankelijkheid (1830) tot en met de Eerste Wereldoorlog (1918) (van Fort Steendorp tot Fort Haasdonk) in Oost-Vlaanderen, Schans Lauwershoek is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu militair-historische waarde: : De schans Lauwershoek werd opgetrokken na de beslissing van de Belgische regering in 1906 om de tweede fortenlinie rond Antwerpen verder te verstevigen door het optrekken van schansen tussen de forten. Zodoende zou het Nationaal Reduit Antwerpen beschermd zijn tegen zowel een Franse als Duitse inval. De werken waren onvoltooid bij het begin van de Eerste Wereldoorlog. De snelle val van Antwerpen noopte de Duitse bezetter tot het versterken van de linie door het geheel van forten en schansen aan te vullen met bunkers. De bunkers behoren tot de Duitse bunkerlinie 'Stellung Antwerpen' die werd opgetrokken in 1916-1917 als bescherming tegen een invasie vanuit het westen en Nederland. Ze behoort tot de Armeegruppe Antwerpen. De linie in het voorgestelde gebied geeft een zeer goed en representatief beeld van de samenhang en aanleg van een Duitse defensieve bunkerlinie uit de Eerste Wereldoorlog in een zone waar oudere militaire structuren aanwezig waren. De schansen en de volledige bunkerlinie benadrukken de grote symbolische en militaire waarde welke Antwerpen en zijn haven hadden tijdens zowel vredestijd (voor 1914) als de beide wereldoorlogen voor zowel België als bezetter. De schansen, bunkers en de volledige linie zijn een representatief voorbeeld van de hergebruik van oudere militaire gebouwen en structuren door de Duitse bezetter tijdens Wereldoorlog I en de verdere uitbouw van de linie als gevolg van evoluties in de wapenontwikkeling.De linie fungeerde in Oost-Vlaanderen als scheidingslijn tussen Etappegebiet (achtergebied van het 4de Duitse Leger) en het Okkupationsgebiet (eigenlijk bezettingsgebied). Er waren tussen die twee gebieden controleposten en Passierscheine waarvan voor zover bekend geen fysieke sporen bewaard bleven.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : De schans werd opgetrokken in ongewapend beton een relatief nieuw bouwproduct in de architectuur voor de late 19de eeuw en vroege 20ste eeuw. De schans behield zijn traditionele opbouw met een gelijkvloers en een verdieping, die personeel en materieel tegen een bombardement moet beschermen.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Schans Lauwershoek

Haagdam zonder nummer (Temse)
De schans Lauwershoek is één van de 12 betonnen pantserschansen van de buitenste fortengordel rond Antwerpen. Hij werd gebouwd in de periode 1906-1914.