Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Monument 100-jarig bestaan parochie

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
110753
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/110753

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Bestaande uit keramische tegels, naar ontwerp van kunstenaar R. Minnen en uitgevoerd door de Molse Academie voor Beeldende Kunsten.Waarden

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Monument 100-jarig bestaan parochie

Sluis zonder nummer (Mol)
Bestaande uit keramische tegels, naar ontwerp van kunstenaar R. Minnen en uitgevoerd door de Molse Academie voor Beeldende Kunsten.