Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Dorpskern Meerbeke

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van tot heden

ID
11076
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11076

Besluiten

Kerkhof met muur, kerkplein met afsluiting, gebouwen en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 25-03-2000  ID: 3555

Beschrijving

Een deel van de dorpskern van Meerbeke is beschermd als dorpsgezicht. De bescherming omvat de omgeving van parochiekerk Sint-Pieter en kerkhof, bestaande uit de bebouwing aan weerszijden van de pastorie, gelegen tegenover het kerkplein (Halsesteenweg 47 tot en met 53), de onmiddellijke omgeving van de voormalige stoomcichoreifabriek De Munck (Sint- Pietersstraat 3 ,1 ,Gemeentehuisstraat 1) en een deel van de bebouwing aan de Sint-Berlindisstraat en de Nieuwstraat (Sint-Berlindisstraat 5, 7, Nieuwstraat 2, 7, 9, 11). De als monument beschermde parochiekerk met kerkhof en kerkplein, dorpswoning, het linker- en rechterdeel van het hoekhuis, de kloostervleugel, het oorlogsmonument, de pastorie en het woonhuis van de stoommouterij en -brouwerij De Engel zijn geen deel van het beschermde dorpsgezicht. Ook de gevels die zich op de grens van de afbakening bevinden en waarvan de rest van het gebouw buiten de afbakening ligt, maken in dit geval geen deel uit van de bescherming.Waarden

Het geheel gevormd door de omgeving waarvan de Sint-Pieters kerk met kerkhof, kerkhofmuur, kerkplein met muur, toegangshek met pijlers de kern vormt, namelijk: de bebouwing aan weerszijden van de pastorie, gelegen tegenover het kerkplein (Halsesteenweg 47 tot en met 53), de onmiddellijke omgeving van de voormalige stoomcichoreifabriek De Munck (Sint- Pietersstraat 3 ,1 ,Gemeentehuisstraat 1), een deel van de bebouwing aan de Sint-Berlindisstraat en de Nieuwstraat (Sint-Berlindisstraat 5, 7, Nieuwstraat 2, 7, 9, 11) is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Van de aanleg en de nog deels bewaard gebleven kleinschalige en oude dorpsbebouwing in de omgeving van de Sint- Pieterskerk met kerkhof en kerkplein.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Van een herberg van de interbellumjaren in de Gemeentehuisstraat (nummer 2), een laat-19de- begin-20ste-eeuwse woning bij de hoek van de Sint-Pietersstraat (nummer 1), een neogotische vleugel van 1901 van het klooster in de Nieuwstraat (nr. 2) met muur in de Sint-Berlindisstraat, vroeg-20ste-eeuwse woningen in de Nieuwstraat (nummers 7 en 9), 19de-eeuwse panden met bepleisterde lijstgevels en achteraan gelegen tuinen aan weerszijden van de 18de-eeuwse pastorie aan de Halsesteenweg (nummers 47, 49, 53) en in de Nieuwstraat (nummer 11).

historische waarde

Van de voormalige stoomcichoreifabriek waarbij een woning uit het midden van de 19de eeuw behoort, gelegen Sint-Pietersstraat 3, met zicht vanaf de Halsesteenweg.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Dorpskern Meerbeke

Gemeentehuisstraat, Halsesteenweg, Nieuwstraat, Sint-Berlindisstraat, Sint-Pietersstraat (Ninove)
De dorpskern van Meerbeke wordt bepaald door de parochiekerk Sint-Pieter. De kerk is langsheen beide zijbeuken en het koor omringd door een ommuurd kerkhof. Aan de voorzijde bevindt zich een ommuurd kerkplein met oorlogsmonument en een aantal bomen.

Is de omvattende bescherming van

Burgerhuis

Gemeentehuisstraat 1 (Ninove)
19de-eeuwse bakstenen constructie van een enkele bouwlaag en een trappenpui met smeedijzeren borstwering die leidt naar de inkomdeur op de bel-etage. Het souterrain wordt aan weerszijden van de trappenpui door een raam verlicht. Het bakstenen gevelparement wordt afgewisseld door het gebruik van witte natuursteen.


Burgerhuis

Halsesteenweg 53 (Ninove)
Burgerhuis van het enkelhuistype met twee bouwlagen van drie traveeën onder zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw, met gecementeerde en geschilderde lijstgevel, parement met pseudobossagewerk op de begane grond en schijnvoegen daarboven.


Burgerhuis

Halsesteenweg 45 (Ninove)
Burgerhuis met twee bouwlagen van zes traveeën onder zadeldak, voorheen met één bouwlaag in kern opklimmend tot het vierde kwart van de 18de eeuw, hoger opgetrokken in de tweede helft van de 19de eeuw.


Klooster

Nieuwstraat 2 (Ninove)
Grotendeels gemoderniseerd schoolcomplex met toegang via een nog oude in baksteen opgetrokken vleugel in de Nieuwstraat 2. De aan het kerkhof grenzende vleugel bestaat uit een deels neoclassicistisch geïnspireerde, deels neogotische baksteenbouw, daterend uit de tweede helft van de 19de eeuw. Door zijn gevarieerde uitwerking contrasteert deze vleugel wel met de schoolmuur in de Sint-Berlindisstraat en vooral met de wat jongere neogotische vleugel van 1901 in de Nieuwstraat waarvan de architectuur eenvormiger en strakker aandoet.


Neoclassicistisch burgerhuis

Halsesteenweg 49 (Ninove)
Burgerhuis met twee bouwlagen van vijf traveeën onder zadeldak, in kern opklimmend tot het tweede tot derde kwart van de 18de eeuw. Neoclassicistische bepleisterde en geschilderde lijstgevel op arduinen plint uit de tweede helft van de 19de eeuw.


Pastorie Sint-Pieterparochie

Halsesteenweg 51 (Ninove)
Fraaie pastorie met voortuintje; twee bouwlagen van vijf traveeën onder schilddak, uit de tweede helft van de 18de eeuw, geflankeerd door twee aanbouwen van één bouwlaag.