Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Sociale woningen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
110764
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/110764

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Behorend tot de zogenaamde "cité" rond de Barcelonalei.Waarden

stedenbouwkundige waarde

-

architecturale waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke vaststelling van

Tuinwijk Cité

Barcelonalei 1-10, Colburnlei 22-108, Owenslei 25-71, St.-Etiennelei 1-10 (Mol)
Ten oosten van het kanaal gelegen Cité, een tuinwijk van 1923-1926, die planmatig werd opgericht in opdracht van Glaverbel en bestaat uit woningen voor de werknemers. Deels aangepaste en variërende sociale woningbouw, per twee, per vier of per zes gekoppelde eengezinswoningen opgetrokken in spiegelbeeld.