Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Jongensschool Sint-Jozef-Klein-Seminarie en omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van tot heden

ID
11083
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11083

Besluiten

Sint-Antoniuskerk met aanpalend kloosterpand, vleugel ten oosten ervan, poortje en gevels en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 11-09-1979  ID: 1320

Beschrijving

De bescherming als stadsgezicht omvat de jongensschool Sint-Jozef-Klein-Seminarie en zijn omgeving. Tot de afbakening behoren onder meer de school met Sint-Antoniuskerk, de burgerhuizen van de Collegestraat aan de pare zijde en enkele stadswoningen aan de onpare zijde, en de stadsschouwburg.Waarden

Sint-Antoniuskerk met onmiddellijke omgeving is beschermd als stadsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Jongensschool Sint-Jozef-Klein-Seminarie en omgeving

Collegestraat, Paul Snoekstraat, Rich. Van Britsomstraat (Sint-Niklaas)
De omgeving van de jongensschool Sint-Jozef-Klein-Seminarie omvat onder meer de school met Sint-Antoniuskerk, de burgerhuizen van de Collegestraat aan de pare zijde en enkele stadswoningen aan de onpare zijde, en de stadsschouwburg.

Is de omvattende bescherming van

Jongensschool Sint-Jozef-Klein-Seminarie

Collegestraat 29-31 (Sint-Niklaas)
Ontstaan als klooster der paters recolletten die zich in 1689 te Sint-Niklaas vestigden. Jongensschool, bestaande uit kapel, kloosterpand, hoofdgebouw, feestzaal en uitgestrekte vleugels met klaslokalen.


Reeks stadswoningen

Collegestraat 12-26, 30-38 (Sint-Niklaas)
Eenvoudige stadswoningen van twee tot drie bouwlagen onder doorlopend zadeldak, uit het derde kwart van de 19de eeuw.


Rij stadswoningen

Collegestraat 17-25 (Sint-Niklaas)
Rijhuizen van twee bouwlagen en elk drie traveeën in art-nouveaugetinte stijl van 1905. Gekleurd bakstenen parement op arduinen plint.


Stadsschouwburg

Paul Snoekstraat 1 (Sint-Niklaas)
Hoekgebouw aansluitend bij en vroeger deel uitmakend van de Academie voor Schone Kunsten en daterend uit het derde kwart van de 19de eeuw. Gecementeerde gevels op arduinen plint. Voorgevel met hoofdgebouw van drie traveeën en twee bouwlagen onder schilddak.


Twee stadswoningen

Collegestraat 27 (Sint-Niklaas)
Eenvoudige stadswoningen van twee bouwlagen onder doorlopend zadeldak, uit het derde kwart van de 19de eeuw.