Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Ereperk en oorlogsmonument

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
110838
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/110838

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Ereperk en oorlogsmonument
definitieve beschermingsbesluiten: 11-01-2012  ID: 4912

Beschrijving

Het erepark bestaat uit het herdenkingsmonument en kleine herdenkingskruisjes. Het weerstandsmonument bevindt zich vooraan op hetzelfde perk.Waarden

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Ereperk en oorlogsmonument

Lepelstraat zonder nummer (Mortsel)
Het erepark bestaat uit het herdenkingsmonument en kleine herdenkingskruisjes. Het weerstandsmonument bevindt zich vooraan op hetzelfde perk.