Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Dorpskern Outer

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 01-08-1986 tot heden

ID: 11085   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11085

Besluiten

Parochiekerk Sint-Amandus en omgeving en lemen boerenwoning
definitieve beschermingsbesluiten: 01-08-1986  ID: 2194

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Amandus te Outer is met haar omgeving beschermd als dorpsgezicht. De omgeving omvat de kerk, de omliggende bebouwing in de dorpskern en het populierenbos over de beek. In hetzelfde besluit werd de kerk beschermd als monument. De gevels op de grens van de afbakening (de huidige Smid Lambrechtstraat 44-60) maken deel uit van de bescherming.

Het beschermingsdossier motiveert de historische waarde van het dorpsgezicht als volgt: “de Sint-Amanduskerk met haar onmiddellijke omgeving langs een deel van de Dorpsstraat en de Kerkweg, alsmede het populierenbos over beek omwille van de historische waarde van de nog in hoge mate kleinschalige en oorspronkelijke dorpsbebouwing en het voor de dorpskern kenmerkend bochtig tracé van de Kerkwegel omwille van de belangrijke beeldwaarde van het populierenbos, gezien vanuit de dorpskom”.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000770, Parochiekerk Sint-Amandus (VAN DEN BOSSCHE H., 1986).


Waarden

De omgeving van de Sint-Amanduskerk alsmede het populierenbos over de beek zijn beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Dorpskern Outer

Kerkweg, Roelandersweg, Smid Lambrechtstraat (Ninove)
De Sint-Amanduskerk wordt omgeven door de nog in hoge mate kleinschalige en oorspronkelijke dorpsbebouwing. Het voor de dorpskern kenmerkend bochtig tracé van de Kerkwegel wordt bepaald door de belangrijke beeldwaarde van het populierenbos over de Molenbeek, gezien vanuit de dorpskom.


Is de omvattende bescherming van

Boerenwoning

Kerkweg 23 (Ninove)
Lemen boerenhuis met voortuintje beschaduwd door linde.


Hoeve

Smid Lambrechtstraat 42 (Ninove)
Voorheen gesloten hoeve, gelegen tegenover de kerk. Heden langgestrekt gedeelte met links, lagere dwarsschuur en woonhuis, en haaks tot woonhuis verbouwd gedeelte met aanleunende stal; grosso modo met uitzicht uit de 19de eeuw, doch opklimmend tot de 18de eeuw.


Hoeve met losse bestanddelen

Roelandersweg 24 (Ninove)
Witbeschilderde bakstenen gebouwen onder zadeldaken (Vlaamse pannen), uit 19de eeuw. Boerenhuisje (nok loodrecht op de Molenbeek), dieper gelegen dan straatniveau. Vier traveeën, één bouwlaag onder afgewolfd zadeldak (nok evenwijdig aan de straat).


Parochiekerk Sint-Amandus

Smid Lambrechtstraat 33 (Ninove)
Omringd door een graspleintje met taxusboompjes - voorheen kerkhof - en een lage bakstenen kerkhofmuur. Van de gotische kerk blijft slechts de onderbouw van de vierkante westtoren bewaard (15de eeuw); bovenbouw van 1752 en 1928. De kruisbeuk is verdwenen. In 1830 vergroot naar ontwerp van architect J.B. Van Impe.


Pastorie

Kerkweg 1 (Ninove)
Huis met beboomde voortuin en hoge recente bakstenen muur.