Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Martinus met kerkhof

Beschermd monument van 26-01-2001 tot heden
ID: 11087   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11087

Besluiten

Parochiekerk Sint-Martinus, percelen en huizen nabij de kerk en hoeve Hof te Eichem
definitieve beschermingsbesluiten: 26-01-2001  ID: 3638

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Martinus met omliggend kerkhof is beschermd als monument. De bescherming omvat de kerk, het kerkhof, de kerkhofmuur met toegangspijlers en inkomhek als ook het straatje ten westen van de kerk dat het kerkhof verbindt met de Eichemstraat. De onmiddellijke omgeving van de parochiekerk Sint-Martinus met omliggend kerkhof is beschermd als dorpsgezicht, de kerk en het kerkhof maken geen deel uit van deze bescherming als dorpsgezicht.Waarden

De Sint-Martinuskerk met toegangspijlers, inkomhek, straatje, kerkhof en kerkhofmuur is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

14de-15de-eeuws bak-en zandstenen eenbeukig kerkje met westtorentje met ingesnoerde spits, rijk uitgewerkt zandstenen inkomportaal.
Driezijdig koor en 18de-eeuws pseudotransept, tongewelf met casementen, op koperplaatjes geschilderde laat-18de-eeuwse kruisweg en volks ruiterbeeldje van Sint-Martinus.
Bij de kerk horend kerkhof, begrensd door bakstenen muurtje en pijlers met inkomhek, met vóór de kerkinkom fragmenten van oude bevloering en van grafstenen.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Martinus met kerkhof

Eichemstraat 190 (Ninove)
De Sint-Martinuskerk, gelegen op de heuvelrug aan de hoek van de Eichem- en Lindenbergstraat, is een zaalkerkje dat in zijn huidige vorm tot de 14de-15de eeuw teruggaat en waaraan in de 18de eeuw een pseudo-transept werd toegevoegd.