Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Oorlogsmonument begraafplaats Niel

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 110881   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/110881

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Ter hoogte van de ingang een ruim oorlogsmonument, uitgevoerd door steenhouwersbedrijf Cl. Jonckheer.Waarden

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Oorlogsmonument begraafplaats Niel

Edward Claessenslaan zonder nummer (Niel)
Ter hoogte van de ingang een ruim oorlogsmonument, uitgevoerd door steenhouwersbedrijf Cl. Jonckheer.