Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Eclectisch burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
110888
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/110888

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Burgerhuis uit het vierde kwart van de 19de eeuw - eerste kwart van de 20ste eeuw naar ontwerp van architect L. Janssens.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Eclectisch burgerhuis

Kerkstraat 17 (Niel)
Burgerhuis uit het vierde kwart van de 19de eeuw - eerste kwart van de 20ste eeuw naar ontwerp van architect L. Janssens.