Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Parochiekerk Sint-Pieters-Banden, pastorie en kasteel van Voorde: omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van tot heden

ID
11094
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11094

Besluiten

Parochiekerk Sint-Pietersbanden, pastorie en kasteel met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 16-01-1987  ID: 2270

Beschrijving

De omgeving van de Sint-Pietersbandenkerk, de pastorie en het kasteel van Voorde is beschermd als dorpsgezicht. In hetzelfde besluit werden de kerk met kerkhofmuur en hekpijlers, de pastorie en delen van het kasteel beschermd als monument. De beschermde gebouwen maken geen deel uit van het beschermde dorpsgezicht.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarin de historische waarde van het dorpsgezicht als volgt werd gemotiveerd: de omgeving van de Sint-Pietersbandenkerk, pastorie en kasteel te Ninove (Voorde), meer bepaald de percelen links en rechts van de Kerkstraat, met onder meer de hoeve, dreef en omgrachting van het kasteel met aanpalende percelen, alsook de niet meer oorspronkelijke vleugels van het kasteel en de bijgebouwen van de herenwoning aan de zuidzijde; verder ook het kerkhof en de dreef die leidt naar de pastorie, de omgrachting, alsmede de bijgebouwen van deze laatste en de aanpalende percelen aan weerszijden van de dreef, omwille van de historische waarde van het geheel rond kasteel, pastorie en kerk, met dreven, waterpartijen, tuin met onder meer magnoliaboom en weiden, dat met deze historische gebouwen een onverbrekelijk geheel vormt.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000791, Sint-Pieters-Bandenkerk, pastorie en kasteel met omgeving, advies KCML (1987).


Waarden

De omgeving van de Sint-Pietersbandenkerk, pastorie en kasteel is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Omgeving van parochiekerk Sint-Pieters-Banden, pastorie en kasteel van Voorde

Damstraat, Sint-Marcellusstraat (Ninove)
In een bocht van de Sint-Marcellusstraat te Voorde bevinden zich de Sint-Pieters-Bandenkerk, de pastorie en het kasteel van Voorde.

Is de omvattende bescherming van

Gesloten hoeve

Sint-Marcellusstraat 12 (Ninove)
Gesloten hoeve met nieuw woonhuis en witgekalkte gebouwen op gepikte plint onder zadeldaken gegroepeerd rondom een vierkant, gekasseid erf, opklimmend tot de 18de eeuw met latere aanpassingen.


Kasteel van Voorde

Sint-Marcellusstraat 9A (Ninove)
Huidig kasteel gebouwd in 1539-40; herenhuis op de binnenplaats gebouwd in 1827. Waterburcht, een gesloten rechthoekig massief met vierkant binnenplein, geflankeerd door vier ronde hoektorens; twee kleinere torentjes flankeren de inrijpoort met ophaalbrug. Huidig kasteel met behouden aanleg: vier vleugels gegroepeerd rondom de vierkante gekasseide binnenplaats. Van de laatmiddeleeuwse, versterkte burcht, opgetrokken in traditionele bak- en zandsteenstijl, blijven de noordvleugel met ingangspoort, flankerende torentjes en twee hoektorens, de deels behouden achtergevel van de oostvleugel en de zandstenen onderbouw van de zuidvleugel bewaard.


Opgaande zomerlinde als vredesboom

Sint-Marcellusstraat zonder nummer (Ninove)
In Voorde werd op het pleintje voor de parochiekerk een zomerlinde als vredesboom geplant. Na het beëindigen van de Eerste Wereldoorlog was het gebruikelijk om centraal in het dorp of gemeente een vredesboom te planten, meestal ging dit gepaard met het oprichten van een oorlogsgedenkteken of -monument.


Parochiekerk Sint-Pieters-Banden met kerkhof

Sint-Marcellusstraat 13 (Ninove)
Deels omringd door ommuurd kerkhof met ijzeren hek tussen neoclassicistische pijlers met siervazen van arduin. Zandstenen hekpijlers ten noorden. De gotische kerk werd meermaals verbouwd zodat enkel toren, koor en de zuidelijke sacristie van de laatgotische bouw bewaard bleven; oudere oostelijke zijbeukmuren.


Pastorie Sint-Pieters-Bandenparochie

Sint-Marcellusstraat 11 (Ninove)
Pastorie in bak- en zandsteenstijl, mooi gelegen midden de weiden, in een deels omwalde beboomde tuin. Eénlaags dubbelhuis van negen traveeën onder een schilddak met metalen klokkenruiter, door middel van resterende muurankers gedateerd 1(7)23.