Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Parochiekerk Sint-Pieters-Banden, pastorie en kasteel van Voorde: omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 16-01-1987 tot heden

ID: 11094   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11094

Besluiten

Parochiekerk Sint-Pietersbanden, pastorie en kasteel met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 16-01-1987  ID: 2270

Beschrijving

De omgeving van de Sint-Pietersbandenkerk, de pastorie en het kasteel van Voorde is beschermd als dorpsgezicht. In hetzelfde besluit werden de kerk met kerkhofmuur en hekpijlers, de pastorie en delen van het kasteel beschermd als monument. De beschermde gebouwen maken geen deel uit van het beschermde dorpsgezicht.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarin de historische waarde van het dorpsgezicht als volgt werd gemotiveerd: de omgeving van de Sint-Pietersbandenkerk, pastorie en kasteel te Ninove (Voorde), meer bepaald de percelen links en rechts van de Kerkstraat, met onder meer de hoeve, dreef en omgrachting van het kasteel met aanpalende percelen, alsook de niet meer oorspronkelijke vleugels van het kasteel en de bijgebouwen van de herenwoning aan de zuidzijde; verder ook het kerkhof en de dreef die leidt naar de pastorie, de omgrachting, alsmede de bijgebouwen van deze laatste en de aanpalende percelen aan weerszijden van de dreef, omwille van de historische waarde van het geheel rond kasteel, pastorie en kerk, met dreven, waterpartijen, tuin met onder meer magnoliaboom en weiden, dat met deze historische gebouwen een onverbrekelijk geheel vormt.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000791, Sint-Pieters-Bandenkerk, pastorie en kasteel met omgeving, advies KCML (1987).


Waarden

De omgeving van de Sint-Pietersbandenkerk, pastorie en kasteel is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Omgeving van parochiekerk Sint-Pieters-Banden, pastorie en kasteel van Voorde

Damstraat, Sint-Marcellusstraat (Ninove)
In een bocht van de Sint-Marcellusstraat te Voorde bevinden zich de Sint-Pieters-Bandenkerk, de pastorie en het kasteel van Voorde.


Is de omvattende bescherming van

Gesloten hoeve

Sint-Marcellusstraat 12 (Ninove)
Gesloten hoeve ingeplant aan een bocht van de straat, nabij de kerk. Nieuw woonhuis (ten noordoosten) en witgekalkte gebouwen op gepikte plint onder zadeldaken (Vlaamse pannen) gegroepeerd rondom een vierkant, gekasseid erf, opklimmend tot de 18de eeuw met latere aanpassingen.


Kasteel van Voorde

Sint-Marcellusstraat 9A (Ninove)
Omwald kasteel met axiale beboomde dreef, zogenaamd "dreve Viviane" en vaste brug, fraai gelegen in een groene omgeving ten noordwesten van de kerk. Zetel van de heerlijkheid Voorde.


Opgaande zomerlinde als vredesboom

Sint-Marcellusstraat zonder nummer (Ninove)
In Voorde werd op het pleintje voor de parochiekerk een zomerlinde als vredesboom geplant. Na het beëindigen van de Eerste Wereldoorlog was het gebruikelijk om centraal in het dorp of gemeente een vredesboom te planten, meestal ging dit gepaard met het oprichten van een oorlogsgedenkteken of -monument.


Parochiekerk Sint-Pieters-Banden

Sint-Marcellusstraat 13 (Ninove)
Deels omringd door ommuurd kerkhof met ijzeren hek tussen neoclassicistische pijlers met siervazen van arduin. Zandstenen hekpijlers ten noorden. De gotische kerk werd meermaals verbouwd zodat enkel toren, koor en de zuidelijke sacristie van de laatgotische bouw bewaard bleven; oudere oostelijke zijbeukmuren. Restauratie, begin 20ste eeuw.


Pastorie Sint-Pieters-Bandenparochie

Sint-Marcellusstraat 11 (Ninove)
Pastorie in bak- en zandsteenstijl. Mooi gelegen midden de weiden, in een deels omwalde beboomde tuin met onder meer magnoliaboom. Eénlaags dubbelhuis van negen traveeën onder een schilddak (leien) met metalen klokkenruiter, door middel van resterende muurankers gedateerd 1(7)23.