Beschermd monument

Gesloten hoeve Hof te Tortelboom

Beschermd monument van 09-07-1996 tot heden
ID: 11098   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11098

Besluiten

Hof te Tortelboom met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 09-07-1996  ID: 3066

Beschrijving

Het Hof te Tortelboom, gelegen langs de Tortelboomstraat te Aspelare, is beschermd als monument. De bescherming omvat het woonhuis, de dienstgebouwen en het binnenerf van de hoeve, de aanpalende moestuin en ertegenover gelegen weideboomgaard met de wijkoven en een Onze-Lieve-Vrouwekapelletje. In hetzelfde besluit werd de omgeving van de hoeve beschermd als dorpsgezicht.Waarden

De hoeve, zogenaamd “Hof te Tortelboom”, met inbegrip van het woonhuis, de dienstgebouwen en het binnenerf, de aanpalende, door een taxushaag omgeven moestuin en ertegenover gelegen omhaagde weideboomgaard met de wijkoven en een Onze-Lieve-Vrouwekapelletje, is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

Als grote hoeve van het gesloten type, met toebehorende omhaagde moestuin en boomgaard, bakhuis en kapelletje, in zijn huidige vorm daterend van 1866 doch wederopgebouwd op dezelfde gesloten aanleg.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: als uniek voorbeeld van een volledig bewaarde hoevesite, thans daterend van 1866 met oudere gesloten aanleg met alle kenmerkende toebehoren zoals de om het binnenerf gegroepeerde dienstgebouwen, de door een geschoren taxus- en meidoornhaag omzoomde moestuin en de grote, door een geschoren meidoornhaag afgezoomde weideboomgaard met hoogstammige fruitbomen met erin de grote, 1866 gedateerde wijkbakoven en het Onze-Lieve-Vrouwekapelletje.

artistieke waarde

Van het interieur van het woonhuis, voornamelijk van de "beste kamer" met stucplafond, rijkelijk gedecoreerde schouw met second empire-ornamenten en het behouden, vroeg 20ste-eeuwse behangpapier, als vrij uniek voorbeeld van een boerenhuisinterieur met typisch burgerlijk karakter.

historische waarde

in casu dendrologische waarde: van de imposante manshoge geschoren taxushaag, die vermoedelijk 150 jaar oud is en die de "lochting" of moestuin met bloemenhof, op zijn beurt afgebakend door een buxushaag, afzoomt en waarvan de historische continuïteit aanwijsbaar is.

wetenschappelijke waarde

in casu dendrologische waarde: van de imposante manshoge geschoren taxushaag, die vermoedelijk 150 jaar oud is en die de "lochting" of moestuin met bloemenhof, op zijn beurt afgebakend door een buxushaag, afzoomt en waarvan de historische continuïteit aanwijsbaar is.

historische waarde

Van de nog grotendeels door een geschoren meidoornhaag begrensde hoogstammige fruitboomgaard, intrinsiek deel uitmakend van de hoevesite en waarvan de historische continuïteit aanwijsbaar is tot voor 1860.

wetenschappelijke waarde

Van de nog grotendeels door een geschoren meidoornhaag begrensde hoogstammige fruitboomgaard, intrinsiek deel uitmakend van de hoevesite en waarvan de historische continuïteit aanwijsbaar is tot voor 1860.

sociaal-culturele waarde

Van het grote bakhuis met twee ovens, daterend van 1866 en dat als wijkoven voor de bewoners van het gehucht Tortelboom dienst deed tot de jaren 1950.

volkskundige waarde

in casu folkloristische waarde: van het Onze-Lieve-Vrouwekapelletje als typisch bakstenen veldkapelletje dat in de boerderijen werden opgetrokken.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Gesloten hoeve Hof te Tortelboom

Tortelboomstraat 8 (Ninove)
Het hoevecomplex van het Hof te Tortelboom is een imposante gesloten hoeve, ingeplant halfweg een helling aan de zuidwestzijde van een verhard zijstraatje van de Tortelboomstraat met op de achtergrond een golvend landschap.