Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kasteel Steynehof

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 110982   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/110982

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Neotraditioneel kasteel met verspringende volumes van bak- en zandsteen onder een complexe leien bedaking.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-

ruimtelijk-structurerende waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Kasteel Steynehof

Steynehofweg 1 (Nijlen)
Neotraditioneel kasteel met verspringende volumes van bak- en zandsteen onder een complexe leien bedaking.