Beschermd monument

Knotbomen van zomereik en delen van buurtwegen

Beschermd monument van 12-07-2010 tot heden

ID
111
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/111

Besluiten

Knotbomen van zomereik en delen van buurtwegen
definitieve beschermingsbesluiten: 12-07-2010  ID: 4726

Beschrijving

Deze bescherming betreft de knotbomenrij van 32 knotbomen van zomereik (Quercus robur) langsheen een onverharde veldweg die aansluit op de Elsleukenstraat in het noorden van de Aarschotse deelgemeente Langdorp.Waarden

32 knotbomen van zomereik (Quercus robur) en delen van twee buurtwegen zijn beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

volkskundige waarde

De knoteikenrij verwijst naar een verdwenen beheervorm die algemeen werd toegepast in de Zuiderkempen. De knoteiken voorzagen de lokale gemeenschap onder meer van rijshout, geriefhout, brandhout of loofvoedering. Zij werden bovendien gebruikt voor het markeren van perceelgrenzen. De onverharde veldweg is een relict van de vroegere verbinding naar het Herseltse gehucht Varenwinkel.

artistieke waarde

in casu esthetische waarde: de knoteiken zijn een belangrijk beeldbepalend object in het kleinschalige landschap waarvan zij deel uit maken. Zij beschikken over een mooie, representatieve groeivorm. Het lineair aspect van de bomenrij en de oude veldweg versterken elkaar.

sociaal-culturele waarde

De knoteikenrij verwijst naar een verdwenen beheervorm die algemeen werd toegepast in de Zuiderkempen. De knoteiken voorzagen de lokale gemeenschap onder meer van rijshout, geriefhout, brandhout of loofvoedering. Zij werden bovendien gebruikt voor het markeren van perceelgrenzen. De onverharde veldweg is een relict van de vroegere verbinding naar het Herseltse gehucht Varenwinkel.

cultuurhistorische waarde

De knoteikenrij verwijst naar een verdwenen beheervorm die algemeen werd toegepast in de Zuiderkempen. De knoteiken voorzagen de lokale gemeenschap onder meer van rijshout, geriefhout, brandhout of loofvoedering. Zij werden bovendien gebruikt voor het markeren van perceelgrenzen. De onverharde veldweg is een relict van de vroegere verbinding naar het Herseltse gehucht Varenwinkel.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Knotbomenrij met 32 knoteiken

Elsleukenstraat (Aarschot)
De knotbomenrij van 32 knotbomen van zomereik (Quercus robur) staat langsheen een onverharde veldweg die aansluit op de Elsleukenstraat in het noorden van de Aarschotse deelgemeente Langdorp.