Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Watertoren

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 111007   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/111007

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Watertoren van baksteen en beton, van 1964.Waarden

historische waarde

-

industrieel-archeologische waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Watertoren

Oevelseweg zonder nummer (Olen)
Watertoren van baksteen en beton, van 1964.