Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Gesloten hoeven met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 09-07-1996 tot heden
ID: 11101   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11101

Besluiten

Hof te Tortelboom met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 09-07-1996  ID: 3066

Beschrijving

De bescherming omvat het Hof te Tortelboom, gelegen langs de Tortelboomstraat, en van de gesloten hoeve langs de Waagstraat met de ruime omgeving. Binnen deze afbakening is het Hof te Tortelboom beschermd als monument.Waarden

De ruimere omgeving van het “Hof te Tortelboom” en de hoeve, begrensd door de Waagstraat, Borrekensveldweg en verschillende landwegen, is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

in casu historisch-geografische waarde: als een gaaf gebleven landelijke omgeving van twee gesloten hoeven met hun bestanddelen, waarvan de occupatiegeschiedenis minstens teruggaat tot de l8de eeuw, met een voor Zuidoost-Vlaanderen typische inplanting van het "Hof te Tortelboom" halfweg de helling van de beekvallei, met de kenmerkende openheid van de akkers en graasweiden, die de concentratie van het hoevecomplex waarneembaar maken en benadrukken, en de begrenzing door met populieren, es, of knotwilgen afgezoomde straten, holle wegen en landwegjes.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Gesloten hoeven met omgeving

Borrekensveldweg, Cyriel Prieëlsstraat, Tortelboomstraat, Waagstraat (Ninove)
Het agrarisch landschap vormt de gaaf bewaarde landelijke omgeving van de twee gesloten hoeven, waarvan de occupatiegeschiedenis minstens terug gaat tot de 18de eeuw.


Is de omvattende bescherming van

Gesloten hoeve

Waagstraat 1 (Ninove)
Gesloten hoevetje, ingeplant aan de straat, met bakstenen gebouwen gegroepeerd rondom een vierkant erfje.


Gesloten hoeve Hof te Tortelboom

Tortelboomstraat 8 (Ninove)
Het hoevecomplex van het Hof te Tortelboom is een imposante gesloten hoeve, ingeplant halfweg een helling aan de zuidwestzijde van een verhard zijstraatje van de Tortelboomstraat met op de achtergrond een golvend landschap.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Sint-Antelinks en Duivenbos

Sint-Antelinks, Sint-Lievens-Esse (Herzele), Aspelare (Ninove)
De valleien van de Ransbeek en Beverbeek worden gekenmerkt door historische graslandpercelen en talrijke taluds. Op de steile valleiflanken komen bossen met kwelzones voor zoals het Duivenbos dat volledig werd heraangeplant in de 19de eeuw. In de bronzone van de Ransbeek zijn nog veel oud bos-soorten aanwezig. Het gebied heeft haar historisch gesloten karakter met bomenrijen en houtkanten langs de perceelsranden bewaard. De hogere, vlakkere zones liggen onder akkerland. Hier komen heel wat historische hoeven voor zoals het Hof te Ransbeek en hoeve Tortelboom.