Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Parochiekerk Sint-Bavo

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 111033   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/111033

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Vrijstaande, georiënteerde kerk in overwegend gotische en classicistische stijl met neogotisch-getinte gedeelten, opklimmend tot de 14de eeuw.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Parochiekerk Sint-Bavo

Kerkstraat 100 (Oud-Turnhout)
Vrijstaande, georiënteerde kerk in overwegend gotische en classicistische stijl met neogotisch-getinte gedeelten, opklimmend tot de 14de eeuw.