Dwarsschuur met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 08-09-2011 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Sint-Gillis-Waas
Deelgemeente Sint-Pauwels
Straat Grouwesteenstraat, Feuselsdreef
Locatie Feuselsdreef 3, Grouwesteenstraat 35A, Grouwesteenstraat 56 (Sint-Gillis-Waas)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.02/46020/101.1
  • DO000656
  • OO001167

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Hoeven en site met walgracht

Feuselsdreef, Grouwesteenstraat (Sint-Gillis-Waas)

De vrij grote hoeven zijn gelegen aan de kruising van de Grouwesteenstraat en de Feuselsdreef. De dwarsschuur, opgetrokken met houten wanden en een rieten dak, werd in 1986 afgebroken. Aan de andere kant van de straat ligt een hoeve met losstaande bestanddelen.

Is de omvattende bescherming van

Geen afbeelding beschikbaar

Hoeve met dwarsschuur

Grouwesteenstraat 25, Sint-Gillis-Waas (Oost-Vlaanderen)

Hoeve met recent woonhuis en ten westen ervan een oude dwarsschuur, haaks op de straat ingeplant.

Geen afbeelding beschikbaar

Hoeve met losse bestanddelen

Grouwesteenstraat 56, Sint-Gillis-Waas (Oost-Vlaanderen)

Open hoeve bestaande uit woonhuis, varkenskot en grote schuren op begraasd binnenerf met centrale mestvaalt.

Geen afbeelding beschikbaar

Hof ter Grouwesteen

Feuselsdreef 3, Sint-Gillis-Waas (Oost-Vlaanderen)

Omwalde hoeve bestaande uit een klein woonhuis van 1781 en een recente, storende veldschuur evenwijdig eraan, beiden haaks op de straat ingeplant.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De dwarsschuur en haar onmiddellijke omgeving werden op 3 september 1981 beschermd als dorpsgezicht. Op 8 september 2011 werd deze bescherming gewijzigd: aangezien in tussentijd de dwarsschuur werd afgebroken werd de formulering in het besluit aangepast.

In het beschermingsdossier van 1981 werd de bescherming als volgt gemotiveerd: omwille van de historische (beeldbepalende) waarde van deze oude schuur ten opzichte van de omgeving waar zich voordien de overige gebouwen van het hoevecomplex hebben gesitueerd, met achteraan een nog omwald perceel met woonhuis.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000656, Geografisch pakket Sint-Gillis-Waas (S.N., 1981).

Waarden

De onmiddellijke omgeving van de verdwenen dwarsschuur, zijnde de facto de site van het zogenaamde Hof te Grouwesteen is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.