Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Dwarsschuur met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 08-09-2011 tot heden
ID: 11104   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11104

Besluiten

Woningen en dwarsschuur met omgeving
wijzigingsbesluiten, opheffingsbesluiten: 08-09-2011  ID: 11117

Beschrijving

De dwarsschuur en haar onmiddellijke omgeving werden op 3 september 1981 beschermd als dorpsgezicht. Op 8 september 2011 werd deze bescherming gewijzigd: aangezien in tussentijd de dwarsschuur werd afgebroken werd de formulering in het besluit aangepast.

In het beschermingsdossier van 1981 werd de bescherming als volgt gemotiveerd: omwille van de historische (beeldbepalende) waarde van deze oude schuur ten opzichte van de omgeving waar zich voordien de overige gebouwen van het hoevecomplex hebben gesitueerd, met achteraan een nog omwald perceel met woonhuis.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000656, Geografisch pakket Sint-Gillis-Waas (S.N., 1981).


Waarden

De onmiddellijke omgeving van de verdwenen dwarsschuur, zijnde de facto de site van het zogenaamde Hof te Grouwesteen is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoeven en site met walgracht

Feuselsdreef, Grouwesteenstraat (Sint-Gillis-Waas)
De vrij grote hoeven zijn gelegen aan de kruising van de Grouwesteenstraat en de Feuselsdreef. De dwarsschuur, opgetrokken met houten wanden en een rieten dak, werd in 1986 afgebroken. Aan de andere kant van de straat ligt een hoeve met losstaande bestanddelen.

Is de omvattende bescherming van

Hoeve met dwarsschuur

Grouwesteenstraat 25 (Sint-Gillis-Waas)
Hoeve met recent woonhuis en ten westen ervan een oude dwarsschuur, haaks op de straat ingeplant.


Hoeve met losse bestanddelen

Grouwesteenstraat 56 (Sint-Gillis-Waas)
Open hoeve bestaande uit woonhuis, varkenskot en grote schuren op begraasd binnenerf met centrale mestvaalt.


Hof ter Grouwesteen

Feuselsdreef 3 (Sint-Gillis-Waas)
Omwalde hoeve bestaande uit een klein woonhuis van 1781 en een recente, storende veldschuur evenwijdig eraan, beiden haaks op de straat ingeplant.