Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Hoeve Waterhof met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 02-03-1983 tot heden

ID: 11113   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11113

Besluiten

Waterhof en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 02-03-1983  ID: 1900

Beschrijving

Het Waterhof, gelegen Walzegem te Balegem, met omgeving is beschermd als dorpsgezicht. In hetzelfde besluit werd de hoeve ook beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische waarde van het Waterhof met omgeving als volgt werd gemotiveerd: het gedeelte van de site bestaande uit de hoeve met gracht en het open landschap van akkers en weiden omwille van de historische waarde van de hoeve met gracht en de landschappelijke waarde van de geheel omzomende populieren in het vlakke landschap.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000804, Waterhof met omgeving (S.N., 1988).


Waarden

Het Waterhof met zijn onmiddellijke omgeving is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoeve Waterhof

Walzegem 33 (Oosterzele)
Het Waterhof is een achterin gelegen, enkelvoudig omgrachte en door populieren omringde grote hoeve van het semi-gesloten type, voorheen met stokerij (gesloopt). De toegangsdreef leidt vanuit het noordwesten naar de hoeve, die wordt afgeboord door populieren.