Beschermd monument

Gemeentehuis van Lovendegem

Beschermd monument van 11-06-2010 tot heden
ID: 11115   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11115

Besluiten

Gemeentehuizen
definitieve beschermingsbesluiten: 11-06-2010  ID: 4716

Beschrijving

Het vroeg 20ste-eeuwse gemeentehuis van Lovendegem is beschermd als monument.Waarden

Het gemeentehuis van Lovendegem is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Gemeentehuis opgetrokken in 1912 naar ontwerp van E. De Marès.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: :
Vrijstaand eclectisch gebouw uit 1912 naar ontwerp van E. De Marès.
Neogotische raadzaal met van 1912 gedateerde schouw met wapenschilden en een houten gewelf met trekstangen. De authentieke binnendeuren bleven bewaard.

sociaal-culturele waarde

Representatief voorbeeld van een gemeentehuis met opvallende veruiterlijkte vormgeving binnen een gemeentelijk / plattelands context als teken van burgerlijke macht en autonomie.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Gemeentehuis van Lovendegem

Centrumstraat 45 (Lievegem)
In 1912 kreeg Lovendegem eindelijk zijn eigen gemeentehuis. Tot dan toe was er vergaderd in een café aan de brug en later werden enkele kamers gehuurd in een huis op het dorp. Volgens een gevelsteen gebouwd naar ontwerp van bouwmeester E. De Marès door aannemer G. De Ruddere in 1911.