Beschermd monument

Oorlogsmonument van Lovendegem

Beschermd monument van tot heden

ID
11117
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11117

Besluiten

Oorlogsmonument
definitieve beschermingsbesluiten: 24-11-2011  ID: 4897

Beschrijving

Het oorlogsmonument voor de gesneuvelden en slachtoffers van Lovendegem tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog is beschermd als monument.Waarden

Oorlogsmonument Eerste en Tweede Wereldoorlog voor de gesneuvelden en burgerlijke slachtoffers van Lovendegem is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde


Bovenop een hoge rechthoekige arduinen sokkel staat een soldaat met achter hem een zittende leeuw. Representatieve voorstelling als symbool voor de heldenmoed en de overwinning van het vaderland.
Beeldengroep in gegoten witsteen, onderaan gesigneerd GUST. PICKERY. Gustaaf Pickery (Brugge, 1862 – 1921), zoon van de bekende Brugse beeldhouwer Hendrik Pickery, was vooral beeldhouwer en boetseerder van portretten van prominenten, maar ook van eenvoudige volkse lieden. Hij realiseerde voornamelijk historische en allegorische taferelen in de traditie van de romantiek en in een geïdealiseerde, realistische stijl.
Gustaaf Pickery realiseerde vóór zijn dood in 1921 nog heel wat oorlogsgedenktekens, onder meer in Brugge, Brugge Sint-Kruis, Merkem, Assebroek, Watou, Beausaint en Maldegem.

historische waarde


Oorlogsgedenkteken voor de gesneuvelde soldaten van de Eerste Wereldoorlog van Lovendegem, ingehuldigd in 1921. Later werden de namen van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog toegevoegd.
De politiek geladen vers uit het volkslied Vlaamse Leeuw, aangebracht op voorzijde van de sokkel.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde de materialisatie van het herdenken van een collectief trauma.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Oorlogsmonument van Lovendegem

Centrumstraat zonder nummer (Lievegem)
Oorlogsmonument voor de gesneuvelden en burgerlijke slachtoffers van Lovendegem van beide Wereldoorlogen. Het gedenkteken is een werk van beeldhouwer G. Pickery. Het werd ingehuldigd in 1921.