Beschermd monument

Omgrachte hoeve met losse bestanddelen en toegangsdreef

Beschermd monument van 03-06-2005 tot heden
ID: 11118   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11118

Besluiten

Geografisch pakket Sint-Laureins
definitieve beschermingsbesluiten: 03-06-2005  ID: 4401

Beschrijving

De voormalige omgrachte hoeve, gelegen Sint-Livinuspolder te Sint-Jan-in-Eremo, is beschermd als monument met inbegrip van de toegangsdreef, de gebouwen, het erf en de gronden binnen de omgrachting.Waarden

Op basis van de overzichtsinventaris van het bouwkundig erfgoed van de fusiegemeente Sint-Laureins werd een selectie gemaakt van het waardevol erfgoed dat van algemeen belang is vanwege de historische, artistieke, industrieel-archeologische en sociaal-culturele waarde. De goed bewaarde en relevante materiële getuigen van het bouwkundig en cultuurhistorisch erfgoed van de fusiegemeente Sint-Laureins die beschermenswaard zijn, hebben hun waardevol karakter behouden, doch worden nog slechts zelden aangetroffen. Het waardevol onroerend erfgoed is vrij divers en omvat niet alleen architecturale monumenten maar ook klein historisch erfgoed, die in de cultuurhistorische evolutie van de gemeente een belangrijke rol hebben gespeeld. Zij vormen representatieve voorbeelden van het nog bestaand cultureel erfgoed in de landelijke omgeving van het krekengebied.

De voormalige omgrachte hoeve met toegangsdreef is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: De hoeve is opvallend ingeplant in het landschap, wordt omgeven door populieren en is toegankelijk via een gekasseide populierendreef. De oude hoeve is een representatief voorbeeld van een met zorg bewaarde hoeve met losse bestanddelen gelegen in een gedeeltelijk bewaarde omgrachting. Het begraasd boerenerf met zijn losse bestanddelen behield volledig zijn specifiek karakter met streekeigen bouwkenmerken. Het 17de-eeuws boerenhuis is één van de oudste nog bewaarde hoeven in de streek. Het in aangepaste stijl gerenoveerd boerenhuis is typisch voor de hoevebouw in het krekengebied met een gewitte en traditiegetrouw naar het zuiden gerichte voorgevel voorzien van vernieuwde vensters met kleine roedeverdeling aan weerszijden van de inkomdeur. De afwerking van de zijgevels met muurvlechtingen getuigt van de oude traditionele bouwwijze. In het volledig gerenoveerd binnenhuis bleef de samengestelde balklaag behouden. Bijzonder en nog volledig authentiek is de houten bedstede onder de trap naar de zolderverdieping. Boven de driedelige overwelfde kelder zijn twee opkamers.

De hoeve bewaart een opmerkelijke schuur met stallen, deels opgetrokken van baksteen en deels afgewerkt met rood geschilderde gepotdekselde beplanking en poorten onder een monumentaal laag aanzettend schilddak nu met golfplaten ter vervanging van de strobedekking. Het betreft een typologisch voorbeeld van een traditionele dwarsschuur met twee doorritten. Binnenin bleef de indrukwekkende houten structuur met dubbele ankerbalkgebinten en nokspanten bewaard.

De voormalige varkensstallen en de vroegere bakkeet zijn eveneens traditionele componenten van het en de vroegere boerenbedrijf.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Omgrachte hoeve met losse bestanddelen

Sint-Livinuspolder 4 (Sint-Laureins)
De hoeve is opvallend ingeplant in het landschap, wordt omgeven door populieren en is toegankelijk via een gekasseide populierendreef. De oude hoeve is een representatief voorbeeld van een met zorg bewaarde hoeve met losse bestanddelen gelegen in een gedeeltelijk bewaarde omgrachting.