Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Dorpskom Sint-Ulriks-Kapelle

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van tot heden

ID
1112
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1112

Besluiten

Parochiekerk Sint-Ulrik en dorpskom Sint-Ulriks-Kapelle
definitieve beschermingsbesluiten: 16-10-1980  ID: 1526

Beschrijving

De dorpskom van Sint-Ulriks-Kapelle is beschermd als dorpsgezicht.Waarden

De dorpskern van Sint-Ulriks-Kapelle is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Dorpskom Sint-Ulriks-Kapelle

Brusselstraat, Kerkstraat (Dilbeek)
De dorpskom van Sint-Ulriks-Kapelle bestaat uit een groepering van een klein aantal huizen rond de kerk. De bebouwing in het dorpscentrum dateert voornamelijk uit de tweede helft van de 19de eeuw. De percelen akker- en weideland ten noorden, oosten en vooral ten zuiden verwijzen naar de oorspronkelijke landelijke omgeving.

Is de omvattende bescherming van

Boerenhuis

Kerkstraat_03 8 (Dilbeek)
Eénlaags boerenhuis van vier traveeën met zadeldak door gevelankers gedateerd 1886.


Dorpswoningen uit 1895

Kerkstraat_03 27-29 (Dilbeek)
Twee gekoppelde woningen met voortuintje van 1895 gedateerd door jaarankers.


Gemeentehuis Sint-Ulriks-Kapelle

Kerkstraat_03 1 (Dilbeek)
Gemeentehuis, opgericht in de tweede helft van de 19de eeuw. Het gemeentehuis maakt deel uit van het beschermde dorpsgezicht.


Kasteel van Kapelle

Wallenweg 3-5 (Dilbeek)
Langgestrekte vleugel als rest van een voormalig 17de-eeuws landhuis, in traditionele bak- en zandsteenstijl.


Monument voor de gesneuvelden

Kerkstraat_03 zonder nummer (Dilbeek)
Oorlogsmonument voor de gesneuvelden van 1914-1918 en 1940-1945 gelegen in een rechthoekig perk met beplanting ten zuiden van de kerk op het driehoekig plein.


Parochiekerk Sint-Ulrik

Kerkstraat zonder nummer (Dilbeek)
Georiënteerde laatgotische kerk met pseudo-basicale aanleg grotendeels opgetrokken in de 17de eeuw, met verbouwingen in de 18de eeuw en een westgevel en een toren uit eind 19de eeuw.


Pastorie Sint-Ulriksparochie

Kerkstraat_03 35 (Dilbeek)
Neotraditionele pastorie uit het laatste kwart van de 19de eeuw gelegen tegenover het westportaal van de kerk.